Účtovníctvo, dane a poradenstvo

Vedenie účtovníctva – Okres Trnava

Firemné účtovníctvo

Pre firmy poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva:

naše účtovníctvo:

Ponúkame Vám nasledujúce služby v oblasti účtovníctva a daní:

– vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické (SZČO) a právnické osoby (obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, či iné právne formy účtovných jednotiek),

– zostavenia riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky,

– vypracovanie výročných správ,

–  vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva,

– rekonštrukcia a kontrola účtovníctva,

– komplexné spracovanie mzdovej agendy,

– vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ A, typ B),

– vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb,

– vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,

– vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,

– zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní,

– vypracovanie ekonomických a finančných analýz,

– ekonomické poradenstvo, administratívne práce,

– vzdelávanie, interné školenia.

Ďaľšie možnosti spolupráce

Pri spolupráci s našimi klientmi v rámci vedenia účtovníctva sme získali množstvo poznatkov a informácií ohľadne rôznych služieb, ktoré naši klienti potrebovali zabezpečiť, a preto sme sa rozhodli, že portfólio našich služieb rozšírime aj o nasledovné služby:

Služby
  • vypracovanie ekonomických správ a reportov,
  • vypracovanie správ z kontroly účtovníctva,
  • vypracovanie transferovej dokumentácie,
  • vypracovanie výročných správ,
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

Obchodný register

  • zápis do Obchodného registra
  • pridelenie živnosti
  • vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
  • zápis rôznych zmien (zmena op, konečný užívateľ výhod a iné)

Cenník

Účtovné položky
Jednoduché účtovníctvo
Počet záznamov za mesiacCena za záznam neplatca DPHCena za záznam platca DPH
do 500.85 €0.90 €
do 1000.80 €0.85 €
do 2000.75 €0.80 €
do 3000.70 €0.75 €
do 4000.65 €0.70 €
do 5000.60 €0.65 €
nad 5000.55 €0.60 €
Podvojné účtovníctvo
Počet záznamov za mesiacCena za záznam neplatca DPHCena za záznam platca DPH
do 500.90 €0.95 €
do 1000.85 €0.90 €
do 2000.80 €0.85 €
do 3000.75 €0.80 €
do 4000.70 €0.75 €
do 5000.65 €0.70 €
nad 5000.60 €0.65 €
Účtovné a daňové úkony
Účtovný úkonCena
Zavedenie novej firmyzdarma
Vystavenie faktúry2 €
Vypracovanie daňového priznania k DPH15 €
Vypracovanie kontrolného výkazu15 €
Vypracovanie súhrnného výkazu15 €
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôbod 50 €
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ A)od 20 €
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ B)od 30 €
Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel15 €/vozidlo
Vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkochod 25 €
Vypracovanie výkazu o majetku a záväzkochod 25 €
Vypracovanie riadnej účtovnej závierky pre právnické osoby + poznámkyod 150 €
Vypracovanie mimoriadnej alebo opravnej účtovnej závierky + poznámkyod 300 €
Prepracovanie už spracovaných úkonov (vinou alebo na žiadosť klienta)100 % ceny úkonu
Vypracovanie opravného/dodatočného daňového priznania, výkazov (vinou alebo na žiadosť klienta)100 % ceny úkonu
Mzdy a personalistika
Mzdy a personalistikaCena
Zavedenie zamestnanca30 €
Spracovanie miezd pre 1-3 zamestnancov10 €/zamestnanec
Spracovanie miezd pre 4-6 zamestancov9 €/zamestnanec
Spracovanie miezd pre 7-10 zamestancov8 €/zamestnanec
Spracovanie miezd pre 11-30 zamestancov7 €/zamestnanec
Spracovanie miezd pre 30 a viac zamestnancov6 €/zamestanec
Spracovanie evidencie stravných lístkov3 €/zamestnanec
Oprava mesačných výkazov (vinou alebo na žiadosť klienta)10 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne5 €/zamestnanec
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne5 €/zamestnanec
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi5 €/zamestnanec
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej poisťovne30 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne30 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti30 €
Vypracovanie pracovnej zmluvyod 30 €
Vypracovanie dohody o vykonaní práceod 20 €
Vypracovanie dohody o pracovnej činnostiod 20 €
Vypracovanie dohody o brigádnickej činnostiod 20 €
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluveod 15 €
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeruod 20 €
Vypracovanie iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancomod 20 €
Vyhotovenie tuzemského cestovného príkazu5 €
Vyhotovenie zahraničného cestovného príkazu8 €
Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti5 €
Vyhlásenie ročného zúčtovania preddavkov dane na daň z príjmov zo závislej činnosti10 €/zamestnanec
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti15 €
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti5 €

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte prosím kontaktovať

Užitočné Linky:

Daňový zákon

Ochrana osobných údajov.

O nás:

Kontakný formulár

[wpforms id=“3265″]