Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). I. Prevádzkovateľ je: Firma F.S.P. s.r.o., IČO: 44 720 343, … Čítať ďalej Ochrana osobných údajov