Referencie

Inžinierska činnosť

V roku 2006 sme sa prvý raz stretli s Developerstvom keď sme mali tú možnosť spolupracovať na projekte pekné pole II etapa v Trnave. Lokalita bola vybudovaná a odovzdaná správcom, Keďže určité časti potrebovali ešte správu a zahraničný investor nás opustil, bola v roku 2009 založená spoločnosť F.S.P s.r.o. ktorá zabezpečila Inžiniering na potrebné úkony. Venovali sme sa tiež rozvoju myšlenky plánovaného lyžiarskeho strediska v obci Huty okres L. Mikuláš. Ktorá sa preklopila do ďaľších projektov v danej oblasti. Naše aktivity v Trnave sa medzi tým venovali výstavbe rodinných domov, spojenú s územnými, stavebnými a kolaudačnými konaniami. Už v roku 2009 sa naskytla myšlienka profesnej cesty v zastupovaní v správnych konaniach. S postupným naberaním skúseností sa našla aj vôľa chopiť sa práce nie len vo svojom mene, ale poskytnúť svoje znalosti vo forme služieb aj iným. Najprv formou zastupovania pre fyzické osoby, ktoré táto stránka rozširuje aj o firemnú klientelu a občianske združenia.

Naše Projekty

Pekné pole II

Venovali sme sa prevažne kolaudácii a odovzdávaniu sietí

Územné konanie zmena z 8 parciel na 6

celkové riešenie situácie, spolupráca na vybavení protihlukovej steny, vybudovanie zemného valu, prístupovej cesty, rozparcelovanie s ohľadom na počet prípojok, vybudovanie prípojok, výstavba rd, kolaudácia atď.

Lyžiarske stredisko huty

Plánujeme realizáciu Apartmánového domu / hotel. Možnosť investície. viac na: http://www.hearth.sk/orli.htm

Zastupovanie v správnom konaní

myšlienka zastupovania v správnom konaní vznikla v roku 2009 po odovzdaní lokality PP2 správcom sietí, získané skúsenosti sme chceli pretaviť do služieb zákazníkom. Bolo ale nutné prejsť si aj procesom samotného satavebného povolenia RD a následnej kolaudácie či zlúčeného a samostatného územného konania. Preto sme sa rozhodli prejsť si všetkými týmito procesmi. Postavali a skolaudovali sme „pár domov“, prvým klientom sme pomáhali bez nárokov na odmenu. Až po dôkladnom „krste ohňom“ sme sa rozhodli venovať tejto oblasti profesionálne. Náš prvý projekt stavebka.sk sa mal venovať presne tejto činnosti. A a tak sa aj deje. Stránku kolev.sk sme postavili pre firmy. Rozšírili sme pole činnosti a pripravujeme nové služby.

Občianske Združenia

Prešli sme si tiež skúsensťou štatutára OZ. Naše vedomosti a skúsenosti chceme pretaviť do služieb zákazníkom, ktorí možno ešte dané skúsenosti nenadobudli alebo proste na agendu OZ nemajú dostatok času. Či už sa jedná o drobné zmeny, založenie OZ alebo registráciu 2% a iných úkonov. Vieme tieto vybaviť v prosech nášho klienta.

S.R.O

Založenie, zápis, výmaz, zmena, považujeme za doplnkovú službu našim klientom nakoľko konkurencia v tejto oblasti je dosť silná, vieme ale zabezpečiť aj túto agendu v rámci zastúpenia v správnom konaní.