Pre Občianske združenia

Neziskovky

( pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie), aj Vy máte povinnosť viesť účtovníctvo a podať daňové priznanie. S nami to zvládnete bez starostí.

Pri spolupráci s našimi klientmi v rámci vedenia účtovníctva sme získali množstvo poznatkov a informácií ohľadne rôznych služieb, ktoré naši klienti potrebovali zabezpečiť, a preto sme sa rozhodli, že portfólio našich služieb rozšírime aj o nasledovné služby:

 • Založenie OZ
 • Zápis do registra OZ
 • Registrácia OZ pridelenie IČO
 • Registrácia 2%
 • úprava stanov OZ
 • Zmeny

Vedenie účtovníctva – účtovná závierka

 • vypracovanie ekonomických správ a reportov,
 • vypracovanie správ z kontroly účtovníctva,
 • vypracovanie transferovej dokumentácie,
 • vypracovanie výročných správ,
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte prosím kontaktovať

Kontakný formulár

[wpforms id=“3265″]