Vedenie účtovníctva

Pre firmy poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva:

 • vedenie podvojného účtovníctva mikro, malým a veľkým firmám,
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám,
 • kontroly účtovníctva,
 • účtovné poradenstvo.

Pri spolupráci s našimi klientmi v rámci vedenia účtovníctva sme získali množstvo poznatkov a informácií ohľadne rôznych služieb, ktoré naši klienti potrebovali zabezpečiť, a preto sme sa rozhodli, že portfólio našich služieb rozšírime aj o nasledovné služby:

 • vypracovanie ekonomických správ a reportov,
 • vypracovanie správ z kontroly účtovníctva,
 • vypracovanie transferovej dokumentácie,
 • vypracovanie výročných správ,
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

Stavebné konanie

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Zmena stavby pred dokončením
 • Ohlásenie búracích prác
 • Ohlláška drobnej stavby
 • Povolenie vjazdu
 • Vyňatie z pôdneho fondu
 • územné rozhodnutie
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov
 • iné

Katastrálne konanie

 • Vyňatie z pôdneho fondu
 • zmena, zápis do katastra
 • vklad do katastra
 • vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy

Obchodný register

 • zápis do Obchodného registra
 • pridelenie živnosti
 • vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
 • zápis rôznych zmien (zmena op, konečný užívateľ výhod a iné)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte prosím kontaktovať

Kontakný formulár

V prípade ak nemáte udelené ičo zadajte nulu
Uviesť v prípade ak sa jedná o stavebné konanie
https://www.kolev.sk/ochrana-osobnych-udajov/